โรงเรียนบ้านเขาฝาชี

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130

กิจกรรมลูกเสือสามัญ

🗒️ KFC specially News.

📥 ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 / 2566

🐯 กิจกรรมลูกเสือสามัญ

💻Graphic designer / เนื้อหาข่าว

📞 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเขาฝาชี.

บทความล่าสุด