โรงเรียนบ้านเขาฝาชี

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

🗒️ KFC specially News.
📥 ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 / 2566
📚 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
💻 Graphic designer / เนื้อหาข่าว
📞 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเขาฝาชี.

บทความล่าสุด