โรงเรียนบ้านเขาฝาชี

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 2137201
อนุบาล 31012221
รวม อนุบาล2319422
ประถมศึกษาปีที่ 11011211
ประถมศึกษาปีที่ 2910191
ประถมศึกษาปีที่ 3147211
ประถมศึกษาปีที่ 4716231
ประถมศึกษาปีที่ 5611171
ประถมศึกษาปีที่ 629111
รวมประถม48641126
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมมัธยมต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด71831548

บทความล่าสุด